Frugalform.

Produkter som främjar ett ansvarsfullt konsumentbeteende.


Produkt 

Halmelli 

Handtillverkar unika och vackra produkter i Råghalm. Engagemanget för kulturell hållbarhet är tydlig i varje produkt som skapas, från smycken till solskärmar och väskor. 

Med sina produkter vill Halmelli erbjuda hållbara accessoarer i förnybart material som kan återvinnas eller bryts ner naturligt. Materialet gynnar inte bara miljön utan främjar också ett ansvarsfullt konsumentbeteende.

Kreativt 

Workshops

Halmslöjd är en traditionell konstform och ett värdefullt kulturarv.

Genom att prova på halmslöjd skapar vi  konstnärliga eller funktionella föremål samtidigt som deltagarna får ta del av historien och traditionerna i samhällen där halmslöjd praktiseras. 

Halmslöjd är en dynamisk konstform som inte bara bevarar kulturarvet utan också ger utrymme för nyskapande och personlig tolkning.

Halmen är ett förnybart material som håller koldioxid och på så sätt arbetar vi för att bevara både kultur och miljö.

Vi strävar efter att maximera ditt och gruppens upplevelse genom att skräddarsy workshopen efter era önskemål och förutsättningar. Genom att anpassa innehållet efter era specifika intressen och nivåer säkerställer vi att workshopen blir både givande och engagerande för alla deltagare

Hör av dig!

kontakt 

Går bra att använda vid frågor och förfrågningar.

Eller besök oss på instagram Halmelli_form


Namn E-post Meddelande Skicka in

OM oss

Frugalform drivs av designern och slöjdaren Elinor Brouang Möller. Vi är i uppstarten och vi består av varumärket Halmelli som jobbar med att dela kunskapen och skapar föremål i Halmslöjd.